Gouldsofboersma

Het is een kwestie van geduld
 

De Kweekperiode

Om de kweek succesvol te laten worden, is het van groot belang dat de   goulds zich goed voelen in hun omgeving. Na enige tegenslag in het begin,   ontwikkelde ik ideeën om het verblijf optimaler te maken. Dit blijkt zijn   vruchten af te werpen, want het seizoen 2010 verloopt tot nu toe beter dan voorgaande jaren.


Als u wilt beginnen met goulds, dan raad ik u aan om eerst de ideale   omgeving voor de vogels te creëren alvorens u ze aanschaft. Het is zeker een   investering, maar u zult op langere termijn meer positieve ervaringen opdoen.   

Ik ben een warmkweker, dat wil zeggen dat ik in de koude maanden van oktober tot april vogels kweek. Mijn redenen hiervoor zijn:

 1.   de gouldamadine heeft gemiddeld 4-8 maanden nodig om op kleur te komen. In deze tijd groeit de vogel tot een volwaardig exemplaar.

 2.   wanneer de vogels in hun jeugdrui zijn, wordt de rui door het warme weer extra gestimuleerd.

Ik heb ook een extra raam in de schuur geplaatst om meer zonlicht door te laten. Zonlicht bevordert een gezonde rui. De lichtintensiteit in de zomer is veel hoger. Door de zon zal de temperatuur van de schuur zo hoog oplopen, dat de jeugd- en grote rui zeer spoedig zal verlopen.                                                                                                                             

VOORBEREIDINGEN  KWEEKPERIODE

Dit is zowel voor mij als de Gouldamadine een belangrijke tijd. Voor mij, omdat ik het spannend vind om jonge vogels te kweken die nog mooier kunnen zijn dan de vorige generatie. Het is mijn doelstelling om in de toekomst een eigen stam mooie vogels te bezitten.

In de kweekperiode kost het veel energie voor onze geliefde vogels,  daarom raad ik iedereen aan om niet meer dan twee rondes te kweken. De vogels houden nog voldoende energie over om goed door de grote rui heen te komen.

Bij het aanschaffen van nieuwe (jonge) vogels is het belangrijk om te weten, dat de Gouldamadines in hetzelfde jaargetijde zijn geboren. De kans is kleiner dat je teleurgesteld wordt, omdat de vogels elkaar niet accepteren vanwege hun leeftijd. Een jonge pop zal al na 6 maanden een leigrijze snavel  hebben, maar dit wil nog niet zeggen dat het broedrijp of klaar is voor de  kweek. Dus bij het aanschaffen van nieuwe jonge vogels: vraag altijd naar de gegevens van de vogels.

Mijn ervaring is dat het beter is om bij kwekers nieuwe vogels aan te schaffen, omdat zij de gegevens van hun vogels hebben. Het kan zeker voorkomen dat er een mutatie door een lijn heen zweeft waardoor je een keer verrast wordt met een andere kleur. Zelfs een ervaren kweker wordt wel eens verrast. Terwijl de vogels die aangeschaft zijn bij de vorige eigenaar niet eens op de hoogte van deze verrassing.   

Als de jonge vogels door de jeugdrui zijn, scheid ik de vogels. Dat wil zeggen dat de mannen en poppen in aparte hokken verblijven. Hierdoor is de kans veel kleiner dat er ongewenste paren worden gevormd.

 

Wat blijft ze rustig zitten de donker rode witborst groene pop 

De eerste jongen 2020 hebben zich aangekondigd 

VOEDING VOORBEREIDING  KWEEKPERIODE

Na de grote ruiperiode geef ik mijn goulds gedurende 5 weken minder voer en slechts 1x p/w eivoer. Deze periode wordt de rusttijd genoemd. Het is de bedoeling dat de vogels minder dierlijke eiwitten consumeren. Dit hebben ze totaal niet meer nodig. De dierlijke eiwitten hebben de gouldamadines alleen nodig voor het vernieuwen en opbouwen van lichaamscellen, maar niet meer voor de veren

Voor de goulds is het van belang om na 5 weken een gevarieerd en eiwitrijk dieet te krijgen. Dit bestaat uit: tropische  mengeling, Franse en of Rode trosgierst, gras- en onkruidzaden en insektenpate/eivoer. Na de rustperiode geef ik 6 weken voor het  koppelen 2x per week eivoer, de dagelijkse dosering verhoog ik wekelijks met een dag. 2 weken voor het koppelen meng ik Fertibol door mijn tropenmengeling.

Dit is een produkt uit de duivensport. Fertibol Bird (Comed) is een suspensie op basis van calcium, fosfor en extra vitaminen A, D en E. Het is noodzakelijk voor een goede leg en het uitkippen van de jongen. Tevens verzorgt Fertibol Bird een perfecte beendervorming van de jonge vogels. Je dient 25 ml Fertibol te mengen met 1250 g voer. Het voer krijgt na  het drogen een wit laagje. De vogels krijgen kleine delen Fertibol in hun snavel door het pellen van de mengeling. Aangezien de pop veel kalk nodig heeft voor de eierproduktie, vind ik dit een aanvullend produkt. Een week voor het koppelen krijgen ze elke dag eivoer vermengt met Japanse millet. De verhouding Japanse millet t.o.v. het eivoer wordt elke week voor het koppelen verlaagd waardoor je een hogere dosis eivoer krijgt, dus hogere dosis eiwitten. 


DE BROEDKOOIEN

Deze dienen goed gereinigd en ontsmet te zijn. De naden moeten goed afgekit zijn om luizen/mijten geen plek te bieden. Het is ook aan te bevelen om elke broedronde opnieuw de broedhokken te behandelen, want na 7-8   weken is de werkzame stof van het desbetreffende middel uitgewerkt. Je zult misschien denken dat tijdens de winter de luizen niet werkzaam zijn, maar omdat het verblijf tijdens de winter tussen de 12-16 graden is, is de kans   groot dat de ongewenste bezoekers in actie komen. Om minder kans op bloedluis te krijgen dien je onder de 10 graden je vogels te houden. Ik gebruik Finect+ om de luizen te mijden. Werkt heel erg goed. 


Er zijn verschillende methodes om te koppelen.

·   De pop een paar dagen  apart in een broedhok houden en dan de man erbij doen.

·   De man een paar dagen apart in een broedhok houden en dan de pop erbij doen.

·   Of de vogels tegelijk in een broedkooi plaatsen.

Ik kies vanwege ruimtegebrek voor het laatste, omdat alle mannen en poppen apart in meerdere broedhokken zitten. Ik splits de broedkooien met schotten, die ik tijdens de kweek erin schuif. Alle vogels waar ik mee ga kweken, krijgen een druppel tegen parasieten in de stuit. 

 

ACCEPTATIE VAN DE MAN

Het is leuk om te weten dat de pop de man accepteert. Als de man   broedrijp is (dit zie je aan de witte snavel met een rode of oranje snavelpunt), zal hij het popje het hof maken. Dit doet hij door zijn gezang  ten gehore te brengen. Als de pop op een normale manier weggaat of op een andere stok springt, dan is de kans heel groot dat dit stel geen paartje vormt. Maar als de pop snel op en neer gaat vliegen of door met haar kop te  schudden op zijn avances in gaat, dan heb je binnen 10 dagen een ei in het nestkastje. Je kunt het ook aan de staart van de poppen zien. Deze zal tijdens het hof maken van de man schuin gaan staan of gaan trillen.

De Gouldamadines reageren verschillend op deze rituelen. Door goed te observeren heb je een grotere kans dat je koppels kunt vormen. Vanwege het feit dat een pop een man accepteert, is het aan te bevelen om meer mannen van dezelfde kwaliteit in het verblijf te hebben. Als een man niet geaccepteerd wordt, dan kun je altijd nog een andere man aan de pop koppelen. Goed observeren vereist veel geduld. Je zult ontdekken dat elk Gouldamadine zich anders gedraagt, ook bij bijv. de acceptatie van een mannetje. Sommige koppels reageren niet op elkaar en toch kan het een paar vormen. Zolang je ziet dat beide vogels interesse tonen in het nestkastje dan is de kans groot dat het zich gaat voortplanten. Ik plaats ook het nestkastje een moment voor de koppeling. 


 


 


Een Zwartkop Witborst groene pop met net uitgekomen jongen


- HET IS EEN KWESTIE VAN GEDULD